FAQ

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są obowiązki i jak wygląda praca przy opiece nad osobą starszą?

Głównym zadaniem związanym z opiekąnad osobąstarsząjest pomoc w codziennych czynnościach, z którymi podopieczny nie potrafi sobie sam poradzić.

Do obowiązków opiekuna należy również towarzyszenie w spacerach, wizytach – przykładowo u lekarza, fryzjera, wspólne robienie zakupów, prowadzenie domu.

2. Jakie wymagania należy spełnić, aby ubiegać się o pracę opiekuna/opiekunki?

Podstawowe warunki konieczne do spełnienia to przede wszystkim:

  • komunikatywna znajomość języka niemieckiego,
  • doświadczenie przy opiece nad osobą starszą,
  • odpowiedzialność i sumienność,
  • dyspozycyjność,
  • miłe i spokojne usposobienie,
  • umiejętność organizacji czasu pracy.
3. Jakie są etapy zatrudnienia?

Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji powinna być aplikacja w formie CV bądź kontakt telefoniczny. Po rozmowie wstępnej kontaktujemy się telefonicznie z danym kandydatem lub umawiamy się na spotkanie rekrutacyjne w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim.

Po pozytywnym rozpatrzeniu i zaakceptowaniu kandydatury następuje podpisanie umowy zlecenia oraz pomoc w organizacji wyjazdu. W czasie pobytu za granicą pracownik ma możliwość stałego kontaktu ze zleceniodawcą, służymy również pomocą w nagłych sytuacjach oraz rozwiązywaniu ewentualnych problemów mogących zaistnieć w miejscu pracy.

4. Czy pracując w APN mam ubezpieczenie?

Ubezpieczenie jest zarówno w kraju, jak również w czasie pobytu za granicą – na podstawie druku A1 wystawianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wystawianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Wymogiem koniecznym aby podjąć pracę jest podleganie polskiemu ustawodawstwu minimum 30 dni przed wyjazdem. W tym celu warto posiadać ubezpieczenie, przykładowo jako członek rodziny, bądź z tytułu zarejestrowania jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy. Możliwe jest również zatrudnienie osób posiadających emeryturę lub ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

5. Na jaki okres mogę wyjechać do pracy za granicą?

Podjęcie pracy na stanowisku opiekuna osoby starszej możliwe jest na okres od 1 do 2 miesięcy.

6. Na jakie wynagrodzenie mogę liczyć?

Wysokość zarobków zależna jest od kwalifikacji i doświadczenia opiekuna, znajomości języka niemieckiego, a także stanu zdrowia osoby podopiecznej.

7. Czy ponoszę koszty przejazdu w miejsce pracy?

Opiekunowie nie ponoszą kosztów transportu.

8. Czy przysługuje mi przerwa w czasie pracy?

Naszym opiekunom przysługuje czas wolny w wymiarze 3h na dzień.

9. Czy mam możliwość wyboru miasta lub regionu pracy?

Tak, w miarę możliwości nasi opiekunowie maja możliwość wyboru miejsca pracy.

10. Czy osoba nie znająca j. niemieckiego lub znająca jego podstawy ma szansę otrzymać pracę?

Nasi opiekunowie powinni znać język niemiecki w stopniu co najmniej komunikatywnym.