Blog

default
Opieka nad osobami starszymi w Niemczech

Opieka nad osobami starszymi w Niemczech

Zapotrzebowanie na usługi doświadczonego personelu wciąż rośnie. Opiekowanie się osobami starszymi w Niemczech wiąże się z zaspokajaniem podstawowych potrzeb seniora oraz dbanie o jego ogólny dobrostan. Praca wymaga także emocjonalnego zaangażowania, dlatego oprócz sprawności fizycznej ważna jest również odporność psychiczna.

Studium przypadku osob starszych

Studium przypadków w opiece nad osobami w wieku podeszłym

Wśród wyzwań stojących przed opiekunami osób w podeszłym wieku są przede wszystkim utrudniona komunikacja z seniorem, zmienność nastrojów czy choroba. Każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia.

Depresja u osób starszych

Statystyki jasno wskazują – na depresję starczą cierpi nawet co piąta osoba w podeszłym wieku. W domach opieki te wartości są znacznie wyższe. Brak aktywności zawodowej, samotność, izolacja wymuszona chorobą lub utrata bliskiej osoby to tylko niektóre czynniki zwiększające ryzyko rozwoju tej choroby.

Opieka osób starszych

Jak radzić sobie z tęsknotą pracując w opiece

Pracujesz jako opiekun/ka osób starszych? Jeżeli tak, to z całą pewnością wyjeżdżasz do pracy na dłużej niż tydzień i niezależnie od tego czy to twój pierwszy wyjazd czy jeździsz już od kilku lat, za każdym razem przychodzi ten moment, kiedy tęsknota za domem zaczyna doskwierać tak bardzo, że utrudnia normalne funkcjonowanie.